Slide item 1

Zdrowy ruch dla kobiet

Prowadzimy zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia dla mam z dziećmi, zajęcia specjalistyczne i dla seniorek oraz treningi personalne.

Więcej
Slide item 2

Fizjoterapia i dietetyka

By pomóc Ci wrócić szybko do formy, oddajemy do dyspozycji pokój rekondycyjny oraz oferujemy szeroki zakres zabiegów fizjoterapeutycznych. Do Twojego planu ćwiczeń dołączymy konsultację dietetyczną.

Więcej
Slide item 3

Wellness, zabiegi laserowe

Każda z nas zasługuje na chwilę dla siebie, dlatego w Klubie możesz skorzystać m.in. z zaawansowanych zabiegów w Laserowe WOW Instytut Zdrowia i Urody.

Więcej

Regulamin

REGULAMIN RODZINNEGO CENTRUM ZDROWIA
KLUB SUPERMAMA.BIZ


Klub SUPERMAMA.BIZ swoją ofertę kieruje do:
 • Pań w ciąży (każdy trymestr);
 • Pań chcących szybko wrócić do formy;
 • Pań wracających do zdrowia po różnych jednostkach chorobowych;
 • Seniorów
Z oferty można wybrać spośród zajęć prozdrowotnych takich jak: joga (różne poziomy), pilates, stretching, fitness dla kobiet w ciąży (w różnych trymestrach), zajęcia dla mam z dziećmi, BPU, TBC, ćwiczenia dla seniorów, nordic walking, fitness medyczny - zdrowy kręgosłup, trening mięśni dna miednicy, gimnastyka poporodowa,

Jeden trening to:
 • godzina specjalistycznych zajęć grupowych w sali trenngowej i
 • godzina ćwiczeń w sali rekondycyjnej pod opieką trenera – fizjoterapeuty (bieżnia, platformy wibracyjne, stoły rekondycyjne, terapia inwersji, TRX, drabinka gimnastyczna i rehabilitacyjna, rollmasaż ze światłem infrared i kolagenem, ćwiczenia z wolnymi ciężarami)

Trenerzy i fizjoterapeuci dobierają i ordynują:
 • programy treningowe;
 • treningi personalne;
 • zajęcia rekondycyjne;
 • zabiegi fizjoterapeutyczne, ze szczególnym zastosowaniem fizyki w terapii medycznej.

Godziny otwarcia Klubu:

 • od poniedziałku do piątku: 9:00 – 19:00

Istnieje możliwość wykonania zabiegów poza standardowymi godzinami pracy KLUBU, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
W soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy KLUB SUPERMAMA.BIZ jest nieczynny.

§ 1


Korzystać z usług Klubu mogą klienci, którzy wykupią w recepcji bilet jednorazowego wejścia lub karnet zgodnie z obowiązującym cennikiem, oraz posiadacze Vouchera bądź Karty upominkowej. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie formularza – oświadczenia oraz uiszczenie opłaty. W przypadku zagubienia biletu, karnetu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie recepcję, w przypadku zagubienia vouchera lub karty upominkowej tracą one ważność.


§ 2


Klub nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane treningi w ramach zakupionego karnetu. Niewykorzystanie treningów w okresie ważności karnetu nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Wyjątek stanowi przedłożenie przez pacjenta zwolnienia lekarskiego L4, wtedy karnet może być przedłużony jednak nie dłużej niż o 14 dni. W przypadkach szczególnych, właściwie udokumentowanych (wypadek losowy, dłuższy pobyt w szpitalu), dopuszcza się możliwość zawieszenia wykorzystania karnetu. Indywidualną decyzję o zawieszeniu karnetu każdorazowo podejmuje kierownictwo Klubu na wniosek klienta.


§ 3


Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i jego ważność nie podlega przesunięciu na inną datę. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.


§ 4


1. Karnety 4. treningowe są wystawiane są z ważnością na czas określony do 1. miesiąca kalendarzowego.
2. Karnety 8. treningowe są wystawiane są z ważnością na czas określony do 2. miesięcy kalendarzowych.
3. Zakup zajęć lub zabiegów jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Klub oraz potwierdzenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i akceptacji określonych w nim warunków.
4. Udostępnienie przez pacjenta swoich danych osobowych w ankietach, kartach klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgodą na przetwarzanie danych przez Klub zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 5


Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go na recepcji na czas pobytu w klubie. Po zakończeniu ćwiczeń należy odebrać karnet.

§ 6


Każdy z pacjentów uczestniczących w zajęciach grupowych a następnie w sali rekondycyjnej powinien na czas treningów pozostawić w recepcji wierzchnie okrycie na wieszaku a obuwie na półkach. Za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki w szatni, szafkach lub na terenie Klubu SUPERMAMA.BIZ Klub nie ponosi odpowiedzialności.


§ 7


W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne z czystą podeszwą – inne od tego, w którym się przyszło do Klubu. Obuwie zewnętrzne pozostawić należy w przeznaczonym do tego miejscu przy wejściu do Klubu. Na sali rekondycyjnej obowiązuje używanie wygodnego obuwia sportowego, przeznaczonego do tego rodzaju zajęć. Na sali treningowej o obuwiu decyduje instruktor. Zajęcia typu joga, pilates odbywają się boso.

§ 8


Ćwiczący ma obowiązek przychodzić na zajęcia w luźnym stroju sportowym i mieć ze sobą własny ręcznik w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń i matach na zajęciach odbywających się na sali treningowej.


§ 9


Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren sali rekondycyjnej i treningowej zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych poza napojami i produktami przeznaczonymi do nakarmienia dzieci. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 10


Użytkowanie sal, urządzeń treningowych, pomieszczeń sanitarnych i minikuchni powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do szanowania wyposażenia Klubu.


§ 11


W salach ćwiczeń należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne.
Nie wolno krzyczeć, rzucać sprzętem bezpośrednio na podłogę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Klubu SUPERMAMA.BIZ zobowiązane są okazywać sobie wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.


§ 12


Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę pacjent odpowiadał będzie prawnie i finansowo.

§ 13


Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie jest zwracana równowartość nie wykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.


§ 14


Klub SUPERMAMA.BIZ zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.


§ 15


Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych.

§ 16


1. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji osobiście bądź telefonicznie. Nieobecność na zarezerwowanych zajęciach należy zgłaszać w danym dniu osobiście bądź telefonicznie najpóźniej do 4 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
2. Pacjent zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zamówione zajęcia lub zabiegi. O ewentualnym spóźnieniu dłuższym niż 15 minut pacjent zobowiązuje się poinformować Klub co najmniej z 3. godzinnym wyprzedzeniem. Brak zgłoszenia spóźnienia będzie traktowany jako udział w zajęciach i zostanie rozliczony w karnecie jako wykorzystane zajęcia.
3. Jeżeli pacjent dysponujący Karnetem, Voucherem lub Zaproszeniem upominkowym, nie stawi się umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności z wyprzedzeniem minimum 6-cio godzinnym Klub traktuje to jako zabieg zrealizowany i rozliczony w karnecie jako wykorzystane zajęcia, lub wykorzystany Voucher / Zaproszenie.
4. W przypadku nieobecności pacjenta na umówionych zajęciach, zabiegach bądź konsultacjach, przy umawianiu kolejnej wizyty w Klub będzie zobowiązany dokonać przedpłaty która w przypadku niestawienia się w umówionym terminie również zostanie rozliczona jako wykorzystana.

§ 17


1. Karnet, Voucher lub Zaproszenie upominkowe jest dokumentem imiennym dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
2. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Karnetu, Vouchera lub Zaproszenia upominkowego, Klub nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
3. Po zakończeniu ważności Karnetu, Vouchery i Zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
4. Voucher, Karnet lub Zaproszenie upominkowe może być zakupiony poprzez zamówienie złożone za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Klubu, wówczas płatność dokonywana jest przelewem a Voucher może być odebrany w Klubie bądź wysłany jako e-Voucher i przesłany drogą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu.
5. Nie ma możliwości zwrotu gotówki za zakupione Karnety, Vouchery i Zaproszenia upominkowe.
6. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na Voucherze/Zaproszeniu upominkowym na równowartość zabiegów oferowanych w Klubie.
7. Zakup Vouchera stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.


§ 18


Klienci biorący udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i podpisać stosowne oświadczenie.


§ 19


W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora, trenera bądź pracownika przed zajęciami.

§ 20


1. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej Klubu są cenami orientacyjnymi i nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego pacjenta.
2. W przypadku konieczności zmiany ceny, pacjent zostanie poinformowany o tym przed zabiegiem i może podjąć samodzielnie decyzję o skorzystaniu bądź rezygnacji z zabiegu.
3. Promocje i rabaty stosowane w KLUB nie łączą się.
4. Klub SUPERMAMA.BIZ zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora bądź trenera i terapeuty. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania specjalistycznych zajęć grupowych jeśli na zajęcia grupowe zarezerwuje udział mniej niż 4 osoby. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu w sali rekondycyjnej lub w innym dniu na specjalistycznych zajęciach grupowych.

§ 21


Klub SUPERMAMA.BIZ nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora, trenera bądź terapeutę.

§ 22


Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych zarządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 23


Za usługi świadczone w KLUB płatności można dokonać gotówką lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, na wskazane przez KLUB konto bankowe środki muszą zostać zaksięgowane na tym koncie najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

§ 24


Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres: SuperMama.biz ul. Pyskowicka 48, 42-612 Tarnowskie Góry, lub skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie www.supermama.biz zakładka Kontakt.

§ 25


Wszystkie osoby znajdujące się w KLUBIE są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń i sugestii pracowników. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie bieżące uwagi należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji Klubu.

O nas

Klub powstał z myślą o paniach, które niekoniecznie widzą się na tłocznej siłowni. Nasze studio jest kameralne, położone w uroczym zakątku Tarnowskich Gór.

603 131 111 (9:00 - 18:00)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 48

Facebook

 
Premium Joomla Templates